Aparaty słuchowe – czy są refundowane?

Aparaty słuchowe – czy są refundowane?

4 czerwca 2021
apar.webp

 

Refundacja NFZ na aparaty słuchowe – podstawowe informacje

Aparaty słuchowe to wyroby medyczne, na które przysługuje refundacja. Jest ona przyznawana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (grupa P, pozycje od 84 do 87). We wspomnianym akcie prawnym określono nie tylko typ wyrobów medycznych, ale też wskazano osoby uprawnione do wystawienia zlecenia, limit finansowania, kryteria przyznania, a także czas między uzyskaniem kolejnej refundacji.

Warto zwrócić szczególną uwagę na kryteria przyznania, w których kluczową rolę odgrywa wiek pacjenta. Wysokość dofinansowania w przypadku osób do 26. roku życia jest inna niż powyżej tego limitu wiekowego.

 

Wysokość refundacji NFZ na aparaty słuchowe

 

Na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu przysługuje refundacja:

  • dla osób poniżej 26 lat – pod warunkiem, że są osobami uczącymi się, limit finansowania 2000 zł na sztukę, raz na 3 lata;
  • dla osób powyżej 26 lat – limit finansowania 70% z kwoty 1000 zł na sztukę, raz na 5 lat.

Na aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych, należy się refundacja:

  • dla osób poniżej 26 lat – pod warunkiem, że są osobami uczącymi się, limit finansowania 1800 zł na sztukę, raz na 3 lata;
  • dla osób powyżej 26 lat – limit finansowania 70% z kwoty 1800 zł na sztukę, raz na 5 lat.

Trzeba też podkreślić, że w obu przypadkach refundacja poniżej 26 lat dotyczy pacjentów o niepełnosprawności słuchowej przekraczającej średnią wartość 30 dB. Z kolei powyżej tego wieku dotyczy osób, u których niepełnosprawność ta wynosi powyżej 40 dB.

Wśród wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest też wkładka douszna wykonana indywidualnie:

  • pacjenci do ukończenia 26. roku życia – limit finansowania 60 zł za sztukę, refundacja przyznawana każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza;
  • pacjenci mający 26 lat i więcej – limit finansowania 50 zł za sztukę, raz na 5 lat.

Refundację można też uzyskać na systemy wspomagające słyszenie raz na 5 lat. Przysługuje ona pacjentom do ukończenia 26. roku życia mającym wady słuchu, które utrudniają lub ograniczają zrozumienie mowy. Limit finansowania wynosi 5500 zł.

Refundacja NFZ przyznawana jest na podstawie zlecenia lekarza specjalisty (laryngologa, audiologa, foniatry lub otolaryngologa). Ze stosownymi dokumentami należy udać się do gabinetu. Nasz protetyk słuchu w Rzeszowie może wykonać potrzebne badania i dobrać odpowiedni sprzęt z uwzględnieniem otrzymanej refundacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu, zapraszamy. Oferujemy dobrej jakości aparaty słuchowe. Przemyśl to miasto, w którym mamy oddział główny, ale działamy też w Rzeszowie i Jarosławiu.

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"