Baterie

Baterie

24 stycznia 2018
bat.webp

Aparaty słuchowe są to urządzenia elektroniczne o możliwościach porównywalnych do zaawansowanych komputerów. Muszą być zasilane energią elektryczną pochodzącą z baterii i coraz częściej z ładowalnych akumulatorów.

Opis baterii

Baterie do aparatów słuchowych są specjalne, podstawową wizualną różnicą, jest naklejka na płaskiej stronie powierzchni baterii oznaczonej ” + ” zasilania.

Pod naklejką jest jeden lub więcej miniaturowych otworków. Po oderwaniu naklejki następuje aktywacja baterii wskutek dotarcia powietrza do wnętrza baterii. Jeśli naklejka nie była naruszona, baterie mogą być długo przechowywane (kilka lat od daty produkcji) w normalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych.

Przed podłączeniem baterii do aparatu, po oderwaniu naklejki trzeba zaczekać około 2 minuty , aby proces aktywacji baterii był poprawny. W zależności od wielkości baterii (czyli jej pojemności) jej czas działania może zawierać się od 3 dni do nawet 3 tygodni, używając ok. 16 godzin na dobę.

Najczęściej stosowanymi rozmiarami są od najmniejszego: 10, 312, 13, 675; w zależności od producenta, cena i czas działania są różne.

Ze względów użytkowych należy wiedzieć, że produkowane obecnie aparaty cyfrowe wyłączają się jeśli bateria wyczerpie się do określonego poziomu napięcia.

Jeśli w początkowym stanie rozładowania bateria “odpocznie” przez kilka godzin, aparat może zacząć działać ponownie – ale tylko przez chwilę, gdyż napięcie ponownie szybko spadnie poniżej wartości krytycznej i aparat przestanie działać. Jest to z reguły oznaka słabej baterii a nie wady aparatu.

Zużyte baterie

Zużyte baterie należy odkładać do przeznaczonego pojemnika, zabezpieczonego przed dostępem osób i zwierząt mogących je połknąć (w tym przypadku natychmiast udać się do lekarza gdyż zagraża to życiu), nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych ze względu na szkodliwość dla środowiska, zwracać do utylizacji do punktów sprzedaży lub odbioru zużytych baterii.

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"