Służymy pomocą od 1997 roku

Ciasteczka i RODO

Nasza polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Ta strona www zwana dalej Serwisem, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Użytkownik wchodząc na tą stronę może:

 • zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować przesyłania ciasteczek, mogą nastąpić ograniczenia niektórych funkcji strony. Instrukcję blokowania ciasteczek w używanej przeglądarce, można znaleźć w jej funkcji Pomocy, oraz w różnych poradnikach na stronach internetowych,

 • nie zaakceptować przesyłania ciasteczek i zaprzestać korzystania z tej strony,

 • korzystać z tej strony, akceptując przesyłanie ciasteczek.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest operator Serwisu:

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"s.c., ul. Boh. Getta 17A, 37-700 Przemyśl

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Ze względu na funkcje stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w plikach Pomocy oraz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


KLAUZULA INFORMACYJNA WG RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED" s.c. z siedzibą pod adresem: ul. Bohaterów Getta 17A, 37-700 Przemyśl; tel. 16 678 66 89, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach:

 • konieczności realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy, na wniosek osoby, której dane dotyczą, tj. sprzedaży towarów i usług, fakturowania, uprawnień konsumenckich,
 • świadczenia usług medycznych związanych z procesem diagnozy i protezowania słuchu, spełnienia standardów obsługi osób z uszkodzeniem słuchu - na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • konieczności zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (wymaganych przez instytucje kontrolne; księgowania; zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej; obsługi sprzedaży ratalnej; rozliczeń finansowych),
 • niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych albo strony trzeciej,
  a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3) W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, przetwarzane mogą być następujące konieczne dane osobowe:

 • teleadresowe: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu,
 • data urodzenia, Pesel,
 • związane z protezowaniem słuchu: zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe, możliwości manualne, dotyczące trybu życia, wyciski ucha, dokumentacja medyczna,
 • związane z pozyskiwaniem dodatkowego finansowania zakupów: o orzeczeniach niepełnosprawności, o dokumencie tożsamości, o zatrudnieniu i źródłach dochodów, o wysokości dochodów własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach.

4) Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:

- firma obsługująca rozliczenia księgowe administratora,

- organa skarbowe,

- płatnik świadczeń zdrowotnych,

- jednostki realizujące zadania PFRON, fundacje, zakłady pracy, sponsorzy finansujący zakup,

- realizator obsługi bankowej i sprzedaży ratalnej,

- jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,

- jednostki kontrolne z mocy prawa.

6) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7) Klient posiada prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania lub usunięcia przetwarzanych danych (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
 • ograniczenia zakresu przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych pomiędzy administratorami danych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych przez Klienta jest w zależności od rodzaju usługi wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym.

9) Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.