Przycinanie wężyka

Przycinanie wężyka

15 września 2016
akceso-1200x800.webp

Przycinanie wężyka wkładki usznej aparatu zausznego BTE

 

Wężyk powinien być elastyczny, jednak z czasem ją traci, jeśli istnieje konieczność samodzielnej wymiany, trzeba uciąć wężyk na taką samą długość jak zużyty, lub wykonać dopasowanie na uchu wg poniższego opisu:

  • Założyć jeden koniec wężyka na końcówkę kolanka wkładki
  • Umieścić wkładkę w kanale usznym
  • Założyć aparat słuchowy na małżowinę uszną
  • Przyłożyć wężyk wkładki do kolanka aparatu słuchowego
  • Zaznaczyć na wężyku miejsce, w którym zachodzi około 5-:-6 mm na kolanko aparatu
  • Zdjąć aparat i wkładkę z ucha
  • Odciąć pozostałą część wężyka
  • Wcisnąć końcówkę wężyka na końcówkę kolanka aparatu, zwracając uwagę na ustawienie wkładki względem aparatu słuchowego. Wężyk na końcówce kolanka można obracać, należy ustawić wkładkę tak, aby po założeniu aparatu na ucho część kanałowa wkładki była skierowana do kanału usznego.

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"