Słyszę, więc jestem

Słyszę, więc jestem

16 listopada 2021
uch.webp

Rozróżnić należy słyszenie od rozumienia, za proces rozumienia odpowiadają funkcje mózgu, aby proces ten był poprawny. Do mózgu musi dotrzeć prawidłowy sygnał informacji. Sygnał akustyczny jest analizowany, przetwarzany oraz zapamiętywany na poziomie mózgu.

W procesie rozumienia najważniejsze są niezniekształcone wzorce dźwiękowe, które zostały wcześniej utrwalone w mózgu. Aparaty słuchowe maja za zadanie zrekompensować zmierzony ubytek słuchu i dostarczyć do mózgu jak najlepszy sygnał akustyczny.

Pogorszenie rozumienia mowy jest jednym ze skutków dysfunkcji narządu słuchu. Przy tym mogą występować również: ból, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Przy wszystkich niepokojących objawach należy zgłaszać się do lekarza laryngologa, jednak przypadki wycieków ropnych, nagłej głuchoty, stałej  jednostronnej pulsacji w uchu, należy szybko i szczególnie dokładnie zdiagnozować, aby wykluczyć istnienie innych poważnych schorzeń.

Niektórym uszkodzeniom słuchu można zapobiegać, przez stosowanie właściwej profilaktyki:

 

  • bezwzględnego unikania wychodzenia na zewnątrz z mokrymi uszami i mokrą głową,
  • unikania przeciągów,
  • unikania lub tłumienia hałasu,
  • unikania zbyt długiego słuchania bardzo głośnej muzyki,
  • właściwej higieny uszu,
  • zabezpieczenia małych dzieci przed możliwością włożenia małych przedmiotów do ucha,
  • używania kasków chroniących głowę przed urazem przy aktywności sportowej,
  • unikania pracy z rozpuszczalnikami organicznymi. 

 

Typowym objawem ubytku słuchu jest głośne słuchanie z urządzeń audio, słabe rozumienie w hałasie, szeptu i z odległości. W większości osoby z niedosłuchem mogą sobie pomóc za pomocą nowoczesnej techniki komputerowej zastosowanej w aparatach słuchowych.

Najnowsze aparaty słuchowe z wyższych poziomów technologicznych, są bardzo zaawansowane technicznie. Objawia się to komfortem słyszenia i bardzo dobrą ich akceptacją, pod warunkiem wykonania przez protetyka słuchu prawidłowego doboru i ich dopasowania.

Również osoby z szumami usznymi mogą w większości przypadków liczyć na poprawę komfortu życia, poprzez wykorzystanie funkcji aparatów słuchowych wspomagających terapię szumów usznych.

Często zdarza się, że osoby niedosłyszące nie mogą zaakceptować konieczności używania aparatów słuchowych z przyczyn psychologicznych, starając ukryć swe schorzenie. Jednak bardziej widocznym i dokuczliwym jest sam niedosłuch, niż fakt używania aparatów słuchowych, które obecnie są eleganckie, często niewidoczne lub niewiele widoczne.

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"