Światowy dzień słuchu

Światowy dzień słuchu

3 marca 2023
plakat-sds.webp

Światowy Dzień Słuchu został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 3. marca – jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zadbajmy o swój słuch” i tradycyjnie jest zakrojona na szeroką skalę.

Według ostatnich badań WHO ponad 1,5 miliarda ludzi żyje z ubytkiem słuchu, z czego prawie 430 milionów z ubytkiem słuchu powodującym niepełnosprawność. Zdecydowana większość z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach i często nie ma dostępu do niezbędnej i podstawowej opieki medycznej.

W 2022 r. WHO kolejny raz opublikowała Światowy Raport na temat słuchu, w którym zwrócono uwagę na rosnącą liczbę osób żyjących z ubytkiem słuchu i zagrożonych jego utratą. Duże znaczenie w tym zakresie ma wirus Sars-Cov-2 wywołujący COVID-19. 

Zaburzenia słuchu w przebiegu COVID-19 powstają – jak wskazują wieloośrodkowe badania – na skutek uszkodzeń komórek nerwowych układu słuchowego przez wirus SARS-CoV-2. Naukowcy wskazują tutaj na podobny mechanizm uszkodzenia jak w przypadku ospy czy wirusa HIV, powodujący infekcję ośrodkowego układu nerwowego lub uszkodzenie komórek słuchowych ucha wewnętrznego wrażliwych na niedotlenienie spowodowane zmianami w naczyniach krwionośnych. Diagnostyka postcovidowych zaburzeń słuchu opiera się na badaniach audiologicznych.

Pamiętajmy! Regularne badania słuchu oraz zdrowy i higieniczny tryb życia są niezbędne dają gwarancję prawidłowego działania narządu słuchu oraz szybkiej reakcji na stopniowe pogorszanie słyszenia.

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"